Geen reacties

Is een woonark een bouwwerk?

woonboten-AWN-Woonboot-Kopen

Waterbewoners staan niet snel te kijken van wijzigingen in definities. Ooit vielen de arken en woonboten onder de ‘woonwagenwet’. Lange tijd lagen de bewoners ‘tussen wal en schip’: hun woonverblijf was woonwagen noch schip en er viel niets te toetsen aan voorschriften, technische eisen of welstand. Sinds kort wonen waterbewoners op een ‘bouwwerk’.

Sinds 2012 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking. Hierin was de invulling van het begrip bouwwerk dusdanig vaag geformuleerd dat de Raad van State eraan te pas moest komen om het uit te leggen. Zij kwam in april 2014 tot de conclusie dat het bij woonboten draait om het ‘bedoeld gebruik’, onafhankelijk of de ‘woning’ nu wel of niet aan de bodem is verbonden of snel kan worden verplaatst, al dan niet op eigen kracht.

Dat heeft nogal wat consequenties: van een ‘bijna-vogelvrij’-situatie’ moet er bij wijzigingen nu getoetst worden aan het Bouwbesluit, het bestemmingsplan, de Bouwverordening en de eisen van welstand. Niet alleen is door deze uitspraak steeds vaker een omgevingsvergunning vereist, het betekent ook dat de eisen per ligplaats in Nederland nogal ver uiteen kunnen lopen.

Voor veel gemeenten betekent het herziene begrip ‘bouwwerk’ dat zij woonbootverordeningen en/of bestemmingsplannen, bouwregels en welstandseisen zullen aanpassen. Denk daarbij aan eisen voor lengte, breedte, diepte en hoogte dan wel toegestane wijzigingen in grootte en/of uitbreiding. Er zijn geen algemene vuistregels te geven voor vervanging van een woonboot op een bestaande locatie. Technische regels waren er niet of nauwelijks voor 2012 en daarmee zullen veel woonboten niet aan de technische voorschriften voldoen volgens het laatste Bouwbesluit.

De Centrale Overheid heeft dit inmiddels ook ingezien en werkt aan een verbetering van de definitie.

Nog steeds verschijnen er veel meningen over de nieuwe situatie ‘een woonboot is een bouwwerk’. Zorg dat u bij wijzigingen op uw ligplaats goed op de hoogte bent van de actuele stand van zaken. Een gespecialiseerde makelaar kent de markt en de lokale bepalingen.